Drodzy Rodzice

         Rok szkolny 2016/2017 dobiega końca. Jest to okazja do podsumowań i refleksji dotyczących różnych obszarów funkcjonowania przedszkola. Wiele naszych działań dydaktycznych i wychowawczych nie byłoby możliwych bez Państwa  wsparcia.

       Składam  podziękowania Wszystkim Rodzicom za owocną pracę na rzecz dzieci i przedszkola oraz za podejmowanie szeregu działań wspierających nauczycieli w ich codziennej pracy. Dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy zrealizować wiele cennych akcji i  projektów. Mogliśmy poprawić oraz wzbogacić wyposażenie placówki.

         Szczególne podziękowania kieruję w stronę członków Rady Rodziców, których zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność całego Zarządu Rady. Wyrazy wdzięczności składam także przedstawicielom Rodziców z Trójek Grupowych, którzy efektywnie współpracowali z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi dla dobra całej społeczności przedszkolnej.

         Życzę wytrwałości i sukcesów w Państwa codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Liczę  również na owocną współpracę w nowym roku szkolnym. Wszystkim życzę słonecznych, pełnych radości i życiowego optymizmu wakacji.

Dyrektor Przedszkola

Marzenna Małgorzata Majtas