Grupa I – Misie Ptysie

Misie Ptysie

bajkowy-mis

 

Godziny pracy grupy I:

7.30-15.30

 

Po godzinie 15.30 dzieci przebywać będą w sali grupy II


Nauczycielki pracują…ce w grupie:

mgr Bożena Matysewicz

mgr Marzenna Małgorzata Majtas

mgr Iwona Przygoda

Pomoc nauczycielki

Anna Woroszył‚o

Pracownik obsługi

Joanna Jaźwińska

Małgorzata Kowalska


WAŻNE WYDARZENIA W GRUDNIU :

06.12.2017R  -MIKOŁAJKI

14.12.2017R –  JASEŁKA 

20.12.2017R –  SPOTKANIE WIGILIJNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

ZAJĘCIE INTEGRACYJNE Z RODZICAMI W GRUPIE I  „MISIE PTYSIE”

„ RODZINNY WIECZÓR  KOLĘD ”

20.12.2017R –/ŚRODA/ O GODZINIE 15.15

 

TEMATYKA NA GRUDZIEŃ:

1.URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

2.DOMOWI ULUBIEŃCY –  KOTEK ,  PIESEK

3.ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

4.ZIMA BIAŁA

 

 PIOSENKA NA GRUDZIEŃ”

 „WESOŁA CHOINKA”

NA GAŁĄZCE CHOINKOWEJ WISZĄ DWA JABŁUSZKA

PRZY JABŁUSZKU PIERWSZYM PAJAC PRZY DRUGI KACZUSZKA

PAJAC BIAŁY JEST JAK PIEKARZ MĄKĘ MA NA BRODZIE

A KACZUSZKA ZŁOTA JAKBY KĄPAŁA SIĘ W MIODZIE

 

CHOINKA CHOINKA WESOŁA CHOINKA

CHOINKA CHOINKA WESOŁA!

 

„POPATRZ MAMO- WOŁA KRYSIA – JAK TEN PAJAC SKACZE!

„A CZY SŁYSZYSZ – MÓWI MAMA- JAK KACZUSZKA KWACZE?”

PAJAC SKACZE KACZKA KWACZE POSŁUCHAJCIE SAMI

A ZAJĄCZEK TUŻ TUŻ OBOK RUSZA WĄSIKAMI

 

CHOINKA CHOINKA  WESOŁA CHOINKA

CHOINKA CHOINKA WESOŁA!

 

WIERSZ NA GRUDZIEŃ:

„CHOINECZKA”

CHOINKA MAŁA

W LESIE SOBIE STAŁA

WIATR JĄ LULAŁ DO SNU

WIĘC SIĘ KOŁYSAŁA

 

PRZYWIEŹLI JĄ LUDZIE

PO ZMARZNIĘTEJ GRUDZIE

TERAZ  CIESZY DZIECI

WIEDZICIE , JAK ŚWIECI?

 

 

 


Język angielski  English

December / Grudzień

Słownictwo świąteczne

Santa Claus – Święty Mikołaj

Reindeer – renifer

Elf – elf

Presents – prezenty

Christmas tree – choinka bożonarodzeniowa

Sleigh – sanie

Bells – dzwonki

Showman – bałwanek

Snow – śnieg

Snowflakes – płatki śniegu

Star – gwiazda

 

Ring, ring, ring the bells,
Ring them loud and clear
To say to people everywhere
That Christmas time is here.

 

 

 

 

 

 


SZCZEGӓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY I

8.00– 8.15

 • Schodzenie się™ dzieci
 • Gry i zabawy usprawniają…ce mowę™ i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach  w ką…cikach zainteresowań„
 • Rozmowy okolicznoś›ciowe z dzieć‡mi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierają…ca rozwój dziecka.
 • Prace porzą…dkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynnoś›ci samoobsługowe- prawidł‚owe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posił‚ku, załatwianie potrzeb fizjologicznych

9.00- 9.30

 • Zabawy  i zaję™cia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę™ z całą… grupą- ruchowe, artystyczne, intelektualne, ję™zykowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne   dzieci wg wł‚asnych pomysłów z wykorzystaniem dostę™pnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielką

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w całoś›ci organizowane przez nauczycielkę™
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy ruchowe, gimnastyczne na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjają…cej aury)-  oraz w sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynnoś›ci samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego ś›niadania

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynnoś›ci samoobsł‚ugowe, przygotowanie do leżakowania, zał‚atwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań„ na krzeseł‚ku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku
 • Obiad- samodzielne zjadanie cał‚ej porcji, zachę™canie do zjadania surówek

14.30- 15.30

 • Aktywność‡ wł‚asna dzieci w sali  lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagają…cym wsparcia w różnych obszarach
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Ɔwiczenia utrwalają…ce zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się™ dzieci
 • kontakty indywidualne z dzieć‡mi i rodzicami €“ w miarę™ potrzeb i oczekiwań

Informujemy Pań„stwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się™ będą… w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .