Grupa I – Misie Ptysie

Misie Ptysie

bajkowy-mis

 

Godziny pracy grupy I:

7.30-15.30

 

Po godzinie 15.30 dzieci przebywać będą w sali grupy II


Nauczycielki pracują…ce w grupie:

mgr Bożena Matysewicz

mgr Marzenna Małgorzata Majtas

mgr Iwona Przygoda

Pomoc nauczycielki

Anna Woroszył‚o

Pracownik obsługi

Joanna Jaźwińska

Małgorzata Kowalska


Konsultacje indywidualne odbywają się w pierwszą środę miesiąca . Ze względów  organizacyjnych proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu konsultacji z nauczycielką grupy.

 

WAŻNE TERMINY W PAŹDZIERNIKU:

25.10.2017r  / środa / o godzinie 16.30spotkanie z Panią mgr Urszula Karpińską- Sterkowiec neurologopedą  prelekcja na temat „Rozwój mowy dziecka 3 letniego”

Po prelekcji odbędzie się zebranie grupowe dotyczące uroczystości przedszkolnej „Pasowanie malucha na Przedszkolaka”

 

TEMATYKA NA PAŹDZIERNIK

 1. JESIEŃ W SADZIE
 2. KOLOROWE WARZYWA
 3. BEZPIECZNE ULICE
 4. LAS I JEGO MIESZKAŃCY -WIEWIÓRKA , JEŻ, ZAJĄC

 

WIERSZ NA PAŹDZIERNIK

 

„WPADŁA GRUSZKA”

 

WPADŁA GRUSZKA DO FARTUSZKA

A  DO TEGO DWA  JABŁUSZKA

 

LECZ ŚLIWECZKA WPAŚĆ NIE CHCIAŁA

– BO ŚLIWECZKA NIEDOJRZAŁA

 

PIOSENKA NA PAŹDZIERNIK

 

„JESIENNA ORKIESTRA”

 

1.NA POLANIE W LESIE JUŻ POŻÓŁKŁA TRAWA

ZARAZ SIĘ ROZPOCZNIE JESIENNA ZABAWA

REF:

ZAJĄC DMUCHA W TRĄBĘ, MIŚ NA FLECIE GRA

MAŁY JEŻYK PODŚPIEWUJE: BUM –TRA- RA- RA- RA 

 

2.WIEWIÓRECZKA RUDA WIELKI BĘBEM TRZYMA

POD GAŁĘZIĄ SOSNY GŁOWĄ KIWA ŚLIMAK

REF:

POSZŁA JESIEŃ  W TANIEC  WIATR  NA LIŚCIACH  GRA

MAŁY JEŻYK PODŚPIEWUJE : BUM –TRA- RA –RA-RA

 


Język angielski  English

October / Październik

Farm Animals / Zwierzęta gospodarskie

Cow – krowa

Pig – świnia

Horse – koń

Dog – pies

Cat – kot

Duck – kaczka

Sheep – owca

Goat – koza

Mouse – mysz

Rabbit – królik

 

Shapes / Kształty

Circle – koło

Oval – owal

Diamond – romb

Heart – serce

Rectangle – prostokąt

Square – kwadrat

Star – gwiazda

Triangle – trójkąt

 

Halloween

Pumpkin – dynia

Ghost – duch

Skeleton – szkielet

Witch – czarownica

Spider – pająk

Black cat – czarny kot

Candy – cukierek

 

 


SZCZEGӓŁOWY  ROZKŁAD DNIA GRUPY I

8.00– 8.15

 • Schodzenie się™ dzieci
 • Gry i zabawy usprawniają…ce mowę™ i myślenie dzieci
 • Zabawy indywidualne dzieci w dowolnie dobranych grupach  w ką…cikach zainteresowań„
 • Rozmowy okolicznoś›ciowe z dzieć‡mi
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wspierają…ca rozwój dziecka.
 • Prace porzą…dkowe

8.15-8.30

 • Zabawy ruchowe

8.30-9.00

 • I śniadanie, czynnoś›ci samoobsługowe- prawidł‚owe posługiwanie się łyżką, kulturalne spożywanie posił‚ku, załatwianie potrzeb fizjologicznych

9.00- 9.30

 • Zabawy  i zaję™cia wychowawczo- dydaktyczne organizowane przez nauczycielkę™ z całą… grupą- ruchowe, artystyczne, intelektualne, ję™zykowe, logiczno-matematyczne, przyrodnicze

9.30-10.30

 • Zabawy swobodne   dzieci wg wł‚asnych pomysłów z wykorzystaniem dostę™pnych zabawek oraz organizowane przez nauczycielką

10.30-11.30

 • Zabawy na placu przedszkolnym zgodne z wyborem dziecka, w całoś›ci organizowane przez nauczycielkę™
 • Spacery ( obserwacja przyrody, najbliższego otoczenia)
 • Zabawy ruchowe, gimnastyczne na sali gimnastycznej ( w sytuacji niesprzyjają…cej aury)-  oraz w sali  gr I – zabawy tematyczne, okazje edukacyjne, metoda projektu, eksperymenty i zabawy badawcze
 • Czynnoś›ci samoobsługowe, porządkowe, higieniczne, przygotowanie do drugiego ś›niadania

11.30- 12.00

 • II śniadanie, czynnoś›ci samoobsł‚ugowe, przygotowanie do leżakowania, zał‚atwianie potrzeb fizjologicznych, samodzielne rozbieranie się, wieszanie ubrań„ na krzeseł‚ku

12.00- 14.00

 • Odpoczynek dzieci- relaks, wyciszenie i odprężenie, słuchanie bajek, relaksującej muzyki

14.00- 14.30

 • Czynności samoobsługowe, higieniczne po odpoczynku
 • Obiad- samodzielne zjadanie cał‚ej porcji, zachę™canie do zjadania surówek

14.30- 15.30

 • Aktywność‡ wł‚asna dzieci w sali  lub  w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę
 • Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i wymagają…cym wsparcia w różnych obszarach
 • Prace porządkowo – użyteczne
 • Ɔwiczenia utrwalają…ce zdobyte umiejętności
 • Rozchodzenie się™ dzieci
 • kontakty indywidualne z dzieć‡mi i rodzicami €“ w miarę™ potrzeb i oczekiwań

Informujemy Pań„stwa, iż Konsultacje indywidualne w naszej grupie odbywać się™ będą… w zależności od potrzeb Rodziców.

Jednocześ›nie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania z nauczycielkami ze względów organizacyjnych .