Grupa II – Rodzinka Misia Ptysia

Rodzinka Misia Ptysia

misie-img

Godziny pracy oddziału:

od 7:00 do 16:30

 

 


Nauczycielki:

 mgr Elżbieta Giczewska

mgr Mał‚gorzata Kiryluk

Pracownik obsługi:

Barbara Kostecka


TEMATYKA NA MIESIĄC CZERWIEC:

1.OPTYMISTYCZNE CZYTANIE BAJEK

2.POZNAJEMY RÓZNE ŚRODKI LOKOMOCJI

3.ZBLIŻA SIĘ LATO- CO TY NA TO?

4.BEZPIECZNE WAKACJE

WIERSZ DO NAUKI „ WAKACJE”

I.GDY SŁONKO  W LECIE ŚWIECI

WYJEŻDŻAJĄ Z DOMÓW DZIECI,

BY WŚRÓD ŚMIECHU I ZABAWY

POZNAĆ CAŁY ŚWIAT CIEKAWY.

 1. II. A GDY DESZCZYK PADA,

NIE NARZEKAJ, WEŹ SĄSIADA.

ZAGRAJ W BIERKI LUB CHIŃCZYKA

I NIECH NUDA PRĘDKO ZMYKA!

PIOSENKA DO NAUKI „NIECH ŻYJĄ WAKACJE”

Ref. NIECH ŻYJĄ WAKACJE,

NIECH ŻYJE POLE LAS.

I NIEBO I SŁOŃCE,

  WOLNY SWOBODNY CZAS.

I.GORĄCE ZŁOTE SŁOŃCE,

 NA CZARNO NAS OPALI.

W PRZEJRZYSTEJ BYSTREJ RZECE,

 BĘDZIEMY SIĘ KĄPALI.

REF. NIECH ŻYJĄ WAKACJE,

NIECH ŻYJE POLE LAS.

I NIEBO I SŁOŃCE,

WOLNY SWOBODNY CZAS.

II.POJEDZIE Z NAMI PIŁKA,

I PAJAC I SKAKANKA.

BĘDZIEMY SIĘ BAWILI,

OD SAMIUTKIEGO RANKA.

REF. NIECH ŻYJĄ WAKACJE ,

NIECH ŻYJE POLE LAS.

I NIEBO I SŁOŃCE,

WOLNY SWOBODNY CZAS.

 


4 latki – Język angielski  English

June / Czerwiec

House – dom

Kitchen – kuchnia

Bedroom – sypialnia

Bathroom – łazienka

Living room – salon

Garage – garaż

Garden – ogród

Dining room – jadalnia

Summer – lato

Sun – słońce

Sea – morze

Mountains – góry

Sunglasses – okulary przeciwsłoneczne

Toys – zabawki

Holidays – wakacje

 

 


Rozkład dnia – grupa II

7.00 – 8.15

 • zabawy indywidualne lub w dowolnie dobranych grupach wg wł‚asnych pomysłów dzieci z wykorzystaniem dostę™pnych zabawek, układanek, gier.
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela
 • sł‚uchanie czytanych utworów literatury dziecięcej
 • prace porządkowe

8.15 – 8.30        zabawa ruchowa

8.30 -9.00   I śniadanie, czynności samoobsługowe,

9.00-9.30

 • zabawy i zaję™cia organizowane przez nauczycielkę™ – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywnoś›ci – przygotowanie się™ do zajęć, rozwijanie różnorodnej aktywności dziecię™cej: muzycznej, ruchowej, plastycznej, poznawczej, matematyczno- logicznej

9.20-10.30

 • dowolna dział‚alność‡ dzieci: zabawy swobodne w sali wedł‚ug zainteresowań

10.30 -11.00

 • spacery
 • aktywność ruchowa na placu zabaw, obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym,
 • zabawy dowolne, tematyczne, badawcze w sali (niesprzyjają…ca aura)

11.30-12.00        II śniadanie, czynności samoobsł‚ugowe,

12.00-14.00   relaks, wyciszenie i odprężenie dzieci, sł‚uchanie bajek, relaksują…cej muzyki

14.00 – 14.30     obiad, czynności samoobsługowe,

14.30-17.00

 • aktywność‡ własna dzieci w sali i w ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi wymagają…cymi wsparcia w określonych obszarach
 • udział‚ dzieci w proponowanych przez nauczycielką zabawach plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, umysłowych
 • prace porzą…dkowo – użyteczne
 • krótkie kontakty indywidualne z rodzicami,€“ w miarę™ potrzeb i oczekiwań„

Zapraszamy Państwa na konsultacje indywidualne z nauczycielkami w cią…gu cał‚ego roku przedszkolnego. Bardzo prosimy o uprzednie ustalenie konkretnego terminu. Jeś›li mają… Pań„stwo potrzebę rozmowy z nami, jesteś›my otwarte na takie spotkania, służymy radą… i swoim doświadczeniem.