Rodzinny Wieczór Kolęd – grupa I

Serdecznie zapraszamy Rodziców z Grupy I „Misie Ptysie” na spotkanie integracyjne „Rodzinny Wieczór Kolęd” dnia 20 grudnia  / środa / 2017r. o godzinie 15.15.

Zapraszają Dzieci i Nauczycielki

 

Wigilia

Dnia 20 grudnia 2017 r.  / środa/  o godzinie 11.00 odbędzie się w naszym przedszkolu uroczysta Wigilia z udziałem wszystkich dzieci i pracowników z Bajkowej Krainy.

Czytaj dalej Wigilia

Uwaga Rodzice – zniżki w opłacie

Rodzice, korzystający ze zniżki za świadczenia w przedszkolu na podstawie decyzji MOPR o zasiłku rodzinnym, są zobowiązani do złożenia u intendenta przedszkola Pani Jolanty Kozak stosownych dokumentów.

Wymagany termin upływa z dniem 30 listopada 2017 roku.

Niezłożenie Oświadczenia w terminie, skutkuje utratą zniżki.

Marzenna Małgorzata Majtas
Dyrektor PS 48”Bajkowa Kraina”

Biblioteka

Zapraszamy do biblioteki przedszkolnej w każdy piątek od godziny 15.30 do godziny 16.00.

We wtorki dzieci, pod opieką nauczycielek, będą mogły oddać wypożyczone z rodzicami książki i wypożyczyć nowe.

Warunkiem wypożyczenia książek w piątki jest obecność rodzica!

Iwona Przygoda

Opłaty

Szanowni Rodzice!

      Na podstawie uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok i Zarządzenie Nr 698/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 48 „Bajkowa Kraina” w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania z usług przedszkola:

Czytaj dalej Opłaty