Rada rodziców

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców.

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

 • Przewodniczący – Pan Tomasz Kucejko
 • Zastępca przewodniczącego – Pan Bogdan Wawrzynowicz
 • Sekretarz – Pani  Joanna Teul
 • Skarbnik – Pani Anna Soboń

  Skład Rady Grup w roku 2016/2017:

   Grupa I

  1.Anna Soboń

  2.Anna Pełszyk

  3.Janusz Miczejko

  Grupa II

  1.Tomasz Kucejko

  2.Emilia Skibińska

  3.Marta Obuchowicz – Boguska

  Grupa III

  1.Joanna Teul

  2.Anna Denkiewicz

  3.Magda Ginter

  Grupa IV

  1.Bogdan Wawrzynowicz

  2.Dorota Zajączkowska

  3.Iwona Kozłowska

  Grupa V

  1.Marlena Dębowska

  2.Sylwia Chodnicka

  3.Sylwester Karol Zakrzewski


Plan pracy Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym nr 48„Bajkowa Kraina” w Białymstoku na rok 2016/2017

l.p zadania sposób realizacji termin odpowiedzialni
1. Organizacja roku szkolnego 2016/2017 – zebranie ogólne

– zebrania grupowe – wybór Rady Grup

– wybór Zarządu R.R.

Wrzesień 2016

Wrzesień 2016

 

Wrzesień 2016

Dyrektor

Nauczyciele

 

Przewodniczący RR

2. Analiza Regulaminu Rady Rodziców – spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem placówki

– opracowanie planu pracy R.R.

– opracowanie preliminarzu budżetowego

Wrzesień 2016

 

wrzesień 2016

 

wrzesień 2016

Dyrektor/ przewodniczący RR

Przewodniczący RR

Rada Rodziców

3. Współpraca z Radą Pedagogiczną – udział w posiedzeniach Rady pedagogicznej

– opiniowanie Rocznego Planu Pracy Przedszkola

– pomoc w organizacji imprez, uroczystości przedszkolnych i grupowych

Na zaproszenie

 

wrzesień 2016

 

wg harmonogramu

Dyrektor

 

Dyrektor

 

Rada Grup/ Rada Rodziców

4. Udział rodziców w organizowaniu uroczystości  przedszkolnych – Pożegnanie lata – festyn rodzinny

– Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

– DEN

 

– Dzień Pluszowego Misia

 

– Mikołajki

– Jasełka

 

– Bal karnawałowy

 

– Dzień Babci i dziadka”

 

– Walentynki

 

– Zielony bal Optymistów

– Święto Optymizmu

 

– Dzień Mamy i Taty

– Dzień dziecka

 

– Wycieczka autokarowa

– Dzień Sportu

 

– Pożegnanie przedszkola

wrzesień 2016

 

wrzesień 2016

październik 2016

 

listopad 2016

 

grudzień 2016

grudzień 2016

 

styczeń 2017

 

styczeń 2017

 

luty 2017

 

 

marzec 2017

maj 2017

 

maj 2017

czerwiec 2017

 

czerwiec 2017

 

czerwiec 2017

 

czerwiec 2017

Dyrektor/ n-ki

 

Rada Rodziców/ N-ki

Rady Grup

 

N-ki/ Rady Grup

 

Dyrektor/ n-ki

Dyrektor/ n-ki/ rady grup

Dyrektor/ Rady grup/n-ki

 

N-ki / Rady Grup

N- ki / Rady Grup

 

N-ki / Rady grup

N-ki/ Rady Grup

Dyrektor/ n-ki/ Rady grup

Dyrektor/ n-ki/ Rada Rodziców

N-ki/ Rady Grup

 

Dyrektor/ n-ki/ Rady Grup

Dyrektor, n-ki, rady grup

5. Pozyskiwanie sponsorów Składanie ofert do różnych firm oraz pozyskiwanie prywatnych sponsorów Cały rok 2016/2017 Zarząd Rady Rodziców i Rady Grup

Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 19 września 2016r.

Przewodniczący Rady Rodziców

Tomasz Kucejko