Uwaga Rodzice – Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole od 01 stycznia 2017r.


W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 4/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 48 „Bajkowa Kraina”

w Białymstoku z dnia 14.11.2016r. informuję, iż od 01 stycznia 2017r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:

za pobyt dziecka wpłaty na rachunek:
nr 07 1240 52111111 0010 3556 8394

za żywienie dziecka wpłaty na rachunek:
nr 33 1240 5211 1111 0010 3556 8411

Marzenna Małgorzata Majtas

Dyrektor PS 48 “Bajkowa Kraina”